Mua Phế Liệu Đồng

Thu mua phế liệu đồng

I. THU MUA PHẾ LIỆU ĐỒNG THÁI TUẤN. Nhận thu mua phế liệu đồng giá cao và tháo dỡ công trình, các kho hàng. các xưởng cũ…… Chúng tôi nhận ký hợp đồng ngắn hạn và [Đọc tiếp]